We use cookies

We place cookies on your computer to remember your settings and understand how people use our website. By using this site you accept this.

Jónás könyve (lelkigyakorlat)
(2005-2006)

A Jónás könyve, lényegében, a kritikus prófétai magatartás kriziséről szól. Jónás küldetése igazságérzete teljes megtagadását követeli, hiszen az isteni, megmentő szeretetet kell közvetítenie ott, ahol itéletet kellene. E vállalkozás bolondsága minden tekintélyétől megfosztja és nevetségessé teszi a prófétát. Menekülése, “mélység és örvény”-be jutása, útja Ninivén át a pusztáig magával ragadja és önvizsgálatra készteti az olvasót, mert emberi és isteni szempont feszül egymásnak e történetben, lenyűgöző aktualitással.

A kezdeti keresés-kutatás során jöttem rá, hogy az urbánus tér egyik jelképévé vált hirdetőújság, soraival, oszlopaival, szövegtestével, nagy hasonlóságot mutat az emberi települések műholdas képeivel, napjaink emblematikussá vált látképeivel. Így nemcsak szimbólum mivoltában, de formai-fakturális jellegére nézve is ideális közegnek mutatkozott a szent szöveg aktuális felmutatására. A négyzettel együtt a ciklus alapmotívumát alkotják.
A  napi érvényességű hirdetőújság nyomtatott szövegére a Jónás könyvének  egyenként rárajzolt betűi a csodára: a szent és a profán találkozására volt hivatott utalni.
Minden betű egyedi, megismételhetetlen, külön figyelmet követelt a rajzolás során.
Érthető (talán), hogy miért tartom elsősorban lelki-gyakorlatként számon a Jónás könyve sorozatot, mely végül eléggé szerteágazóvá vált, hiszen nemcsak a könyvtárgy, hanem  kollázsok, táblaképek, vásznak is létrejöttek eme vállalkozás megtermékenyítő hatására.

Kortárs pokol A vizet felkavaró Iniciálék: “A” Kortárs pokol Babylon (Város) Tér-Kép (Város) Iniciálék: “A” Iniciálék: “E” Iniciálék: “Í” Ima